Home
How to Order
Product Video
Contact Us
Promotion
Webboard
0
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
Online: 7 user(s)

landco-sportland myangel music carabao inter siamdontrithai
Date: 24-09-2012 Views: 13367
คู่มือการใช้จูนเนอร์ MT-C06 คุณลักษณะและวิธีการใช้
 1. สินค้าชิ้นนี้ต้องใช้คู่กับปุ่มปรับระดับเสียง(Volume)ของตัวกีต้าร์
 2. MT-C06ได้ถูกออกแบบสำหรับใส่วงแหวนไว้ใต้ปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อแสดงเสียงของตัวโน๊ตที่ได้ยินและยังแสดงสถานะของตัวโน๊ต เช่น เสียงแฟล๊ต(b) เสียงชาร์ป(#) หรือตั้งตรง(OK)
 3. ทุกครั้งที่คุณดีดสายกีต้าร์เพื่อตั้งสายกีต้าร์ สัญญาณจะถูกส่งผ่านปิ๊คอัพแล้วเสียงตัวโน๊ตและ สถานะต่างๆจะถูกแสดงด้วยแสงLEDบนขอบหน้าจอวงแหวน
 4. ดึงปุ่มปรับระดับเสียงขึ้นเพื่อเริ่มการตั้งเสียงสายกีต้าร์และตัดเสียงที่ออกไปยังตู้แอมป์ กดปุ่มปรับระดับเสียงลงเพื่อหยุดใช้งานเครื่องตั้งสายกีต้าร์และคืนสัญญาณเสียงกีต้าร์ให้ตู้แอมป์
 5. เครื่องตั้งเสียงสายกีต้าร์(Tuner)รุ่นนี้ใช้แบตเตอรี่ขนาด 9 โวลต์ และผู้ใช้สามารถแปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เองเมื่อพลังงานหมด
วิธีการติดตั้ง MT-C06
 1. แกะจุกวอลลุ่มเก่าออกจากตัวกีต้าร์ก่อน
 2. จากนั้นค่อยๆยกชุดปิ๊กการ์ดออกทั้งแผง และแกะตัววอลลุ่มที่ติดมากับตัวกีต้าร์ออก
 3. ตัดสายที่เป็นสายกราวน์ทั้ง 3 เส้นออกก่อน รวมทั้งตัดสาย Input / Output จากวอลลุ่มเดิมออกด้วยเช่นกัน
 4. จากนั้นร้อยสายแพร์ที่มีซ็อกเก็ตติดอยู่ เข้าไปในตัวรูวอลลุ่มช่องแรกที่เอาออกไปก่อนหน้านี้
 5. นำตัววอลลุ่มที่ใช้ตัดเสียงให้เป็นเครื่องตั้งสาย ดันเข้าไปจากด้านใต้ สอดให้ผ่านทะลุแผ่นปิ๊กการ์ดและใส่แหวนพลาสติกใสรองด้านใต้ วางทับด้วยฝาแผ่นปริ้นท์ วงแหวนและวงแหวนหน้าจอตามลำดับ พร้อมกับวางทับด้วยแหวนเหล็กและขันล๊อกน๊อตตัวเมีย เพื่อไม่ให้แผ่นปริ้นท์วงแหวนและวงแหวนหน้าจอขยับ
 6. จากนั้นต่อสายแพร์ เข้ากับสายที่ต่อมาจากพ็อทวอลลุ่มให้แน่นสนิท
 7. เอาสายที่เป็นตัวไฟจากซีเล็กเตอร์ เข้าไปในขาที่สองที่ว่าง ซึ่งจะมีอยู่ขาเดียวที่ว่างอยู่
 8. นำสายสัญญาณเข้าไปในขากลางของตัวพ็อทวอลลุ่ม ซึ่งจะว่างอยู่ตรงกลางด้านล่าง
 9. จากนั้นนำสายกราวน์ทั้ง 3 เส้น มาติดไว้บนพ็อทวอลลุ่ม
 10. เก็บสายกราว์นของปิ๊กอัพทั้งสามเส้นที่ตัดไปไว้หลังวอลลุ่ม และเสียบสายซ็อกเก็ตผ่านช่องรูในรังถ่าน ติดถ่าน 9V เข้ากับขั้วบวกลบของสายซ็อกเก็ต ใส่ถ่านในรังถ่านและปิดฝารังถ่าน
 11. เสียบซ็อกเก็ตของตัวถ่านกับพ็อทวอลลุ่มเข้าด้วยกัน จากนั้นซ่อนรังถ่านไว้ระหว่างตัวพ๊อทวอลลุ่มกับซีเล็กเตอร์ จากนั้นเก็บสายต่างๆให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้สายถูกทับ
 12. ใส่ปิ๊กการ์ดคืนตัวกีต้าร์ และขันน๊อตรอบๆปิ๊กการ์ดคืนให้ครบ
 13. ชมวิธีการติดตั้งผ่าน VIDEO
ขั้นตอนการตั้งเสียงสายกีต้าร์ (Tuning)
 1. ดึงปุ่มปรับระดับเสียงขึ้นจะเป็นการเริ่มตั้งสายกีต้าร์
 2. ดีดสายกีต้าร์เพื่อปรับเสียงตามที่ต้องการและแสงไฟ LED จะโชว์เสียงโน๊ตหน้าจอ A,B,C,D,E,F หรือ G
 3. ปรับสายกีต้าร์จนกระทั่งได้เสียงโน๊ตที่ต้องการแสดงบนหน้าจอ
 4. ถ้าไฟกะพริบสีแดงที่แฟลต ให้ปรับสายกีต้าร์ให้ตึงขึ้น ไฟจะกระพริบเร็วขึ้นเมื่อเสียงตัวโน๊ตใกล้เคียงกับเสียงที่ถูกต้อง
 5. ถ้าไฟกะพริบสีแดงที่ชาร์ป ให้ปรับสายกีต้าร์ให้หย่อนลง ไฟจะกระพริบเร็วขึ้นเมื่อเสียงตัวโน๊ตใกล้เคียงกับเสียงที่ถูกต้อง
 6. เสียงตัวโน๊ตที่ตั้งเสียงถูกต้องจะมีไฟสีเขียวกะพริบขึ้นบนตัวหนังสือ OK
 7. ปรับสายกีต้าร์ตามขั้นตอนดังกล่าว กับสายเส้นอื่นๆเช่นกัน
 8. ถ้าจะปรับเสียงสูง อย่างเช่น F# ให้ปรับสายจนกระทั่งไฟเขียวขึ้นบน OK และไฟเหลืองกะพริบขื้นบน#
 9. กดปุ่มปรับระดับเสียงลงเพื่อเป็นการปิดเครื่องตั้งเสียงสายกีต้าร์
อุปกรณ์
 1. น๊อตตัวเมีย
 2. วงแหวนเหล็ก
 3. วงแหวนหน้าจอ
 4. วงแหวนแผ่นปริ๊นท์ LED
 5. วงแหวนพลาสติกใส
 6. พ็อต/สวิตช์
 7. สายแพ
 8. รังถ่าน

Hotline Angel

TEL : 02-890-8434 , 02-890-8453
FAX : 02-890-8711 , 02-890-8580
free hit counter
เพื่อการแสดงผลที่ดี ควรอัพเดท Browser เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
| Home | How to Order | Product Video | Contact Us | Promotion |
Copyright©2024 myangelmusic.com